راهکارها

اطلاعات می‌تواند منجر به تحول کسب و کارها شود. بسیاری از شرکت‌ها به ارزش اطلاعات پی برده و مدل کسب و کار خود را مبتنی بر اطلاعات بنا نهاده‌اند. با این حال در برخی از صنایع به دلیل حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و مناسب به این اطلاعات به راحتی ممکن نیست.

راهکارهای شرکت داده کاوان در حوزه انبار داده، هوش تجاری و داده‌کاوی به سازمان‌ها کمک می‌کند

 1. داده را به صورت منظم گردآوری و ذخیره کنند؛
 2. اطلاعات را در دسترس کسانی که برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیاز دارند قرار دهند؛
 3. با تحلیل‌های پیچیده و یافتن روندهای پنهان در اطلاعات، آن را به دانشی تحت کنترل سازمان تبدیل کنند.

داده کاوی

امروزه با گسترش سیستمهای پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها در سازمان ، به ابزاری نیازاست تا بتوان این داده ها راپردازش کرد یعنی روشهائی كه با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند.

. یکی از روشهای بسیار مهمی كه با آن می توان الگوهای مفیدی را در میان داده ها تشخیص داد،داده كاوی است ،این روش اطلاعاتی را در اختیار سازمانها قرار میدهد تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی اتخاذ نمایند .


این شرکت با استفاده از ابزار داده کاوی از طریق تحلیل داده ها و جمعبندی آنها در قالب اطلاعات مفید، سازمانها را در اتخاذ تصمیمات دقیق و به موقع به منظور افزایش درآمد و کاهش هزینه ها یاری می نماید .

هوش تجاری

راهکار هوش تجاری شرکت داده کاوان مدیران سازمان را در مشاهده اطلاعات و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می کند.

این راهکار مبتنی بر انبار داده بوده و با استفاده از داده های پیراسته و منظم موجود درانبار داده شاخص های سطح بالا و گزارشات مدیریتی را جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران و کارشناسان قرار می دهد.

کسب و کارهای با حجم بالای داده:

راهکارهای مبتنی بر هوش تجاری در اغلب کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرند اما صنایع با حجم بالای داده نیازمند راهکارهای ویژه ای هستند. علاوه بر بانکها برخی از صنایعی که راهکارهای این شرکت در حوزه هوش تجاری برای آنها متناسب است عبارتند از:

 • صنایع مخابرات و تلفن همراه
 • رسانه ها
 • سازمان های دولتی و عمومی
 • سازمان های دولتی و عمومی
 • و ...

انبار داده

انبار‏داده‌ها با نگهداری کلیه داده‎های سازمان اطلاعات کلیدی و عملیاتی سازمان را یکپارچه‌ می‎سازد. انبار‏داده‌ها، اطلاعات را به شکل هماهنگ و سازگار، قابل اتکاء، به هنگام و آماده برای استفاده، نگهداری می‌نماید و بدین ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌نماید.

داده‌ها در انبار‏داده معمولاً به گونه‌ای تغییر ساختار یافته است که برای گزارش‌گیری، داده‌کاوی و سایر کاربردهای تحلیلی در راستای تصمیم‌گیری، آماده می‌باشد


به طور کلی انبار داده (Data Warehouse) را می توان با واژه‌های زیر تعریف نمود:
 • Subject-Oriented : مرتبط با موضوع
 • Time-Variant : متغیر با زمان
 • History : تاریخچه
 • Integrated : منسجم
 • Non-Volatile : غیر فر‌ار

هوش عملیاتی

نسل جدید سیستمهای هوش تجاری به عنوان Operational BI یا هوش تجاری عملیاتی با هدف انجام تحلیلها و تصمیم سازیهای بلادرنگ مطرح شده است.

موتور هوش عملیاتی به عنوان یک زیر ساخت با توانمندی ویژه می‏تواند کلیه محاسبات و تحلیلهای پیچیده و مورد نیاز را در کمترین زمان انجام داده و با در اختیار قرار دادن نتایج این تحلیلها به مدیران و کارشناسان یا سیستم‌های عملیاتی دیگر (مثل سوئیچ کارت، سیستم متمرکز، اینترنت بانک و ...) فرایند تصمیم سازی هوشمند و سریع را قابل انجام سازد.

در این موتور با استفاده از تحلیلهای آماری و الگوریتمهای داده کاوی می توان کاربردهای متعددی در یک سازمان تعریف و از آن استفاده نمود.


ارتباط این محصول با کلیه سیستمهای عملیاتی فقط از طریق فراخوانی یک وب ‌سرویس بوده و لذا محدودیتی در برقراری ارتباط با سیستمهای داخلی یا خارجی را ندارد.