سامانه کشف تقلب

این محصول به عنوان یکی از دغدغه های اصلی صنعت بانکداری، با استفاده از تکنولوژیهای جدید، امکان بررسی داده های حجیم را برای شناسایی افراد متقلب و مشکوک در اختیار موسسات مالی قرار می دهد. از طرف دیگر همگام با پاسخگویی به نیاز مشتریان گرامی، در جهت حفظ یکپارچگی سامانه های بانکی نیز گام مهمی برداشته می شود. این سامانه به عنوان یک ابزار نوین؛ بازرسان، حسابرسان و مدیران بانکی را در جهت نظارت و تحلیل تراکنشهای مالی در بانک همراهی می نماید همچنین با استفاده از روش های مختلف سعی بر پیدا کردن موارد مشکوک به تقلب و تخلف در بانک دارد. به ازای زیر سسیتم های بانکی مختلف و هر موجودیت بانکی، و با استفاده از روش های مختلف، این موارد کشف و نمایش داده می شوند.

یک سامانه شناسایی تقلب دارای ویژگیهای متعددی میباشد که باعث کارایی بیشتر آن خواهد شد، از جمله میتوان به تاثیر این سامانه بر مشتریان اشاره نمود. تاثیر این سامانه بر روی مشتریان از حیث اصطکاک و ایجاد حساسیت، تا حد امکان باید کمترین میزان را داشته باشد و از نظر ایجاد اطمینان و اعتماد میتواند نقش مهمی ایفا نماید.

زیر سیستم های سامانه کشف تقلب

زیر سیستم های سامانه کشف تقلب
در این بخش گزارش های تخلفات بانکی قرار دارند. عملیاتی که از قوانین و آئین نامه های بانکی تخطی کرده‌اند و یا به صورت غیرقانونی انجام شده اند در سامانه کشف تقلب، تخلف نامیده می شوند. تخلف به تنهایی سوء استفاده ی مالی نمی باشد اما می تواند منتهی به تقلب گردد. این تخلفات به صورت رول هایی در آمده اند که به صورت گزارش در اختیار بازرس قرار می گیرند. در این بخش کاربر امکان تایید و یا رد نمونه ارائه شده توسط سامانه را دارد. این امکان به این سبب در سامانه قرار گرفته است که چنانچه تخلفی از نظر بازرس، معتبر نبود، بتواند به سامانه آموزش دهد که این موارد را تخلف به حساب نیاورد. همان گونه که گفته شد، یکی از بارز ترین خصوصیات این سامانه یادگیری آن است که تجربیات بازرس می تواند با گذر زمان و انرژی لازم به بهبود آن کمک کند.
گزارش های بخش مانیتورینگ مجموعه عملیاتی که می تواند بستر مناسبی برای انجام تقلب باشد را نمایش می دهد. این بخش در کنار تجربیات بازرس به فرایند کشف تقلب کمک می کند. در واقع هدف این گزارشات دادن سرنخ به بازرس در روند کشف تقلب می باشند. رول های این بخش با استفاده از تجربه ی بازرسان خبره برای مانیتور شدن انتخاب شده است.
گزارش بیشترین ها
علاوه بر گزارش های متنوع این بخش، در این گزارش با توجه به هر زیر سیستم (کارت، حسابداری، سپرده و .. ) مجموعه ایی از عملیات بانکی کنترل می شود. منظور از کنترل، نمایش لیست موجودیت هاییست که بیشترین عملیات را نسبت به جامعه ی بانک انجام داده اند. گزارش بیشترین ها برای بخش های زیر اعمال می شود :
  1. بیشترین های کارت
  2. بیشترین های سپرده
  3. بیشترین های حسابداری
  4. بیشترین های تسهیلات
تراکنش های یک موجودیت
گزارش تراکنش های موجودیت لیستی از تمامی تراکنش هایی که آن موجودیت (کاربر، مشتری و .. ) انجام داده است را نمایش می دهد. در این لیست تمامی اطلاعات مربوط به آن تراکنش ها –و یا اسناد- نشان داده خواهد شد.
تغییرات سطح داده‌ای بخشی از سیستم کشف تقلب می باشد که به بررسی تغییرات غیرمجاز در سطح پایگاه داده می پردازد. هر تغییر از جنس به روزرسانی، حذف و اضافه نمودن رکورد در جداول در صورتی که از طریق دسترسی‌های معمول به سیستم نگین مجاز نباشد، در این بخش شناسایی و نمایش داده می شوند. تغییراتی در این بخش پایش می شوند که توسط خود سیستم جامع بانکداری اعمال نشده باشد و جزء تغییرات اعمالی شناخته شده توسط شرکت یا بانک نباشد. به عبارت دیگر تغییرات در صورتی در این زیر سیستم بررسی می شود که مشخصا جزو سناریو های تقلب تعبیه شده در سیستم باشد.
موارد مشکوک به تقلب‌، مجموعه فعالیت هایی است که هر یک به تنهایی هیچ قانونی را نقض نکرده و با کنترل های داخلی بانک تداخلی ندارد ولی در نهایت منجر به سوء استفاده مالی شده است. در این بخش سعی شده است علاوه بر روش ها و سناریو های متداول پیچیده ایی که شناخته شده اند اما به راحتی قابل کشف نیستند؛ مجموعه عملیات مشکوکی که ممکن است محلی برای روش‌های جدید در انجام تقلب باشد، کشف و نمایش داده شوند. در این بخش از سامانه، برای کشف این موارد از تکنیک های هوش مصنوعی استفاده شده است.