سامانه تحلیل مشتریان

ایجاد ارتباط مداوم و مستمر با مشتریان یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت در سازمانهاست. از این رو، شناسایی مشتریان، خدمات و محصولات مورد استفاده آنان و کانال‌هایی که از طریق آن به محصولات و خدمات دسترسی دارند، یک اهرم استراتژیک برای هر سازمان محسوب می‌شود. ‌این موضوع نیازمند گردآوری اطلاعات مشتری و رفتار او، تحلیل این اطلاعات و ارائه نتایج به سطوح مختلف سازمان است. راهکارهای هوشیاری بازاریابی با اتکا بر فناوری انبار داده در گردآوری، ذخیره و دسترسی به اطلاعات در ترکیب با تکنیک‌های مختلف داده‌کاوی در تحلیل اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در اختیار مدیران و کارشناسان سازمان قرار خواهد داد. این سامانه شامل چند بخش زیر است:

  • اطلاعات تحلیلی مشتری
  • تحلیل ارزش مشتری
  • تحلیل بخش‌های مشتریان (Segmentation)
  • تحلیل محصولات و خدمات
  • تحلیل کانال ارائه خدمات