سامانه‌ی انبار داده بانکی

یکی از محصولات شرکت داده کاوان هوشمند توسن، انبار داده بانکی است. تمرکز فعالیت شرکت توسن و شرکت داده کاوان بر کسب و کار بانکی، این قابلیت را ایجاد کرده که محصولی کاملاً منطبق با نیاز کسب و کار بانکهای تجاری فعال در کشور ارائه نماید.

شناخت کسب و کار بانکی و نحوه محاسبه اقلام اطلاعاتی مربوط به هریک از حوزه های مالی، سپرده، تسهیلات، مدرن و کارت و... یکی از ویژگی های اصلی محصول انبار داده بانکی شرکت داده کاوان نسبت به محصولات رقیب است.

حوزه های اطلاعاتی محصول انبار داده بانکی

محصول انبار داده حوزه های اطلاعاتی مختلفی را شامل می شود که به صورت مجزا یا به طور جامع در بانک قابل پیاده سازی است.

حوزه های اطلاعاتی این محصول استاندارد عبارتند از:
  • مارت سپرده
  • مارت تسهیلات
  • مارت مشتری
  • مارت مالی
  • مارت مدرن
  • مارت کارت