سامانه مبارزه با پولشویی

این محصول در راستای تحقق بخشنامه شماره 91/161337 بانک مرکزی ج.ا.ا جهت پیاده سازی قواعد مبارزه با پولشویی این آیین نامه طراحی شده است.

قواعد فاز اول مبارزه با پولشویی که دراین سامانه پیاده سازی شده اند عبارتند از :

 • تراکنش مالی با مبلغ بالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
 • تراکنش مالی با مبلغ بالا در مناطق پر خطر از نظر پولشویی
 • تراکنش مالی با مبلغ بالا برای حسابهای تازه افتتاح شده
 • برداشت و واریز ها با مبالغ بالا و متعدد در بازه زمانی محدود (مبالغ بالا برای هر یک از موارد فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین و ابلاغ می شود)
 • فعالیت حساب مغایر با مشخصات فردی مشتری (این قاعده پس از ابلاغ سطوح فعالیت متناسب با مشخصات فردی مشتری از سوی بانک مرکزی در سامانه پیاده خواهد شد)
 • انجام مکرر عملیات و معاملات با مبالغ کمتر از سقف مقرر ( در بازه زمانی محدود) به منظور عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی
 • شروع به فعالیت مجدد حساب های راکد با مبالغ قابل توجه
 • راهنمایی ها و استانداردهای موجود در منابع بین المللی از جمله:
 • نقل و انتقال وجه بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی با مبالغ بالا و با عناوینی همچون واریز به حساب نمایندگی ها، کارگزاری ها و ...
 • تراکنش زیاد رفت و برگشتی بین چند حساب در مدت زمان کوتاه
 • تراکنش های مرتبط با اسامی اعلام شده در فهرست اشخاص مظنون
گزارشات سامانه با توجه به ساختار داده و اقلام موجود درسامانه جامع بانکداری، پیاده سازی شده است. لذا گزارش کلیه اسناد فوق الذکر، در صورت وجود داده های مربوطه در سامانه جامع بانکداری، قابل ارائه خواهد بود.