بانک انصار
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه قرعه کشی مدرن انصار
بانک اقتصاد نوین
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه هوش عملیاتی
 • سیستم انبار داده
بانک شهر
 • سامانه هوش تجاری
 • ماژول اطلاعات پایه مبارزه با پولشویی
 • سامانه مشاوره تسهیلاتی( اعطای تسهیلات به دارندگان حساب جاری)
 • سیستم سود و زیان واقعی شعب
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه انبار داده
بانک دی
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه انبار داده
بانک سرمایه
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه سود و زیان واقعی شعب
بانک مهر اقتصاد
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه هوش تجاری
موسسه‌ی ClearPass‌
 • سامانه هوش تجاری
 • هوش تجاری
 • سامانه مبارزه با پولشویی
بانک پارسیان
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه مبارزه با پولشویی
بانک ایران زمین
 • سامانه هوش تجاری
 • سامانه مبارزه با پولشویی
بانک سینا
 • سامانه مبارزه با پولشویی
 • سامانه هوش تجاری
بانک سامان
 • سامانه کشف تقلب
بانک خاورمیانه
 • سامانه انبار داده
بانک تجارت
 • سامانه مبارزه با پولشویی
بانک توسعه تعاون
 • سامانه مبارزه با پولشویی
بانک حکمت ایرانیان
 • سامانه مبارزه با پولشویی
موسسه‌ی ‌REDmoney
 • سامانه تحلیلی بانکداری اسلامی
  (IBI: Islamic Banking Intelligence)
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
 • سامانه مبارزه با پولشویی